ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เข้ารับการอบรมหลักสูตรการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมอาชีวศึกษาและการเขียนรายงานการวิจัย
ชื่ออาจารย์ : นายสุพิน วรรณรส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2562,13:22  อ่าน 204 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทักษะงานเชื่อม GTAW & SMAW
ชื่ออาจารย์ : นางแก้วกัลยา ราชสุภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2558,20:25  อ่าน 556 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทักษะงานกลึง กัด ตัด ใส ชิ้นงาน
ชื่ออาจารย์ : นายวินัย เหลือสิงกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2558,20:22  อ่าน 795 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทักษะงานไม้
ชื่ออาจารย์ : นายขวัญชัย ชัยรุ่งโรจน์สกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2558,20:19  อ่าน 661 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทักษะงานปูน
ชื่ออาจารย์ : นายอภิชาติ ศุภเมธี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2558,19:12  อ่าน 686 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม
ชื่ออาจารย์ : นายมรกต กองอินทร์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2558,19:07  อ่าน 595 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทักษะการออกแบบ web page
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเนือง แก้วมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2558,19:01  อ่าน 651 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
ชื่ออาจารย์ : นายปรารถนา ราชสุภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2558,18:56  อ่าน 586 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์ศักดิ์ แสงเงิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2558,18:51  อ่าน 571 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดการสอนอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (3104-2006)
ชื่ออาจารย์ : นายสมชาย ทิพรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2558,11:27  อ่าน 817 ครั้ง
รายละเอียด..