แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ sbtc.ac.th
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/09/2015
ปรับปรุง 22/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 1505035
Page Views 1927767
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาร พันธ์ลิมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายชวลิต พึ่งโภคา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร คลังเงิน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิชัย จันทสุข
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ เทียมเหรียญทอง
ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกช่างยนต์
ตัวแทนจาก : ฝ่ายบริหารฯ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชา ฮวบหิน
ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
ตัวแทนจาก : ฝ่ายพันฒนาฯ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริชัย ชูชื่น
ตำแหน่ง : ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ตัวแทนจาก : ฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุมล ศรประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ตัวแทนจาก : ฝ่ายแผนงานฯ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางพูนศรี สังข์ทอง
ตำแหน่ง : ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายโกศล ฐิติกาล
ตำแหน่ง : ครูแผนกช่างยนต์
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชระ เข็มเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครูแผนกช่างก่อสร้าง
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววันเพ็ญ ฟักโต
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :