ภาพกิจกรรม
ต้อนรับครูใหม่ ย้ายครูเก่า
    วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี  นำโดย นายนพดล สุวรรณสุนทร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคส่ิงห์บุรี ได้ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการนธีทิพย์ แสนสุข
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง   และคณะ  ในการเดินทางมาร่วมแสดงความ
ยินดี และส่ง นางสาวจินตนา เอี่ยมเพ็ชร ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่สอนณ วิทยาลัย
เทคนิคสิงห์บุรี   ในโอกาสนี้  วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีได้ร่วมแสดงความยินดีกับ
นายปรีชา ปรือปรัง   ครูแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ      ที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่สอน ณ
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่

โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2564,10:11   อ่าน 1246 ครั้ง