ภาพกิจกรรม
รางวัลพระราชทาน

นายชวลิต  พึ่งโภคา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี จัดพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยในปีนี้วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีได้รับรางวัลพระราชทานครบทั้งสามรางวัล ประกอบด้วย ๑) สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ๒) นักเรียนรางวัลพระราชทาน ได้แก่ นายอภิชัย  รุ่งเจริญ นักเรียนชั้น ปวช. ๒ แผนกวิชาช่างยนต์ (ปัจจุบันเรียนชั้น ปวช. ๓)  และ ๓) นักศึกษารางวัลพระราชทาน ได้แก่ นายชาคริตฐ์  รัตนวงค์จันทร์ นักศึกษาชั้น ปวส. ๒ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ปัจจุบันศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ) โดยมีนายธนู  อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2562,16:07   อ่าน 2650 ครั้ง