ภาพกิจกรรม
กิจกรรม"ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"

         ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)  กรมการขนส่งทางบกสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและลอดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา” เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาที่ต้องการใช้ยานพาหนะในการดำเนินทาง โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ได้รับความปลอดภัยในการเดินทางทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี  จึงขอดำเนินโครงการฝึกอบรมนักศึกษาแกนนำอาสาสมัครรณรงค์เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยและการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลหีใหม่ พ.ศ.2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ        ในการใช้รถใช้ถนนถูกต้องตามเกณฑ์ และสร้างความชำนาญ เพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย และสร้างวินัยจราจรให้แก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ   รักษาวินัยจราจร”

โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2560,03:00   อ่าน 3090 ครั้ง