แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ sbtc.ac.th
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/09/2015
ปรับปรุง 14/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 1408406
Page Views 1796504
ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558

(1.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้เวลาเรียน 3 ปี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งหมด 10 สาขาวิชา  

♥ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มี 9 สาขาวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

1. ช่างยนต์

ยานยนต์

2. ช่างกลโรงงาน

เครื่องกล

3. ช่างเชื่อมโลหะ

โครงสร้าง

4. ช่างไฟฟ้ากำลัง

ไฟฟ้ากำลัง

5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

6. เมคคาทรอนิกส์

เมคคาทรอนิกส์

7. ช่างก่อสร้าง

การก่อสร้าง

8. ช่างซ่อมบำรุง

ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม

9. เทคนิคคอมพิวเตอร์

เทคนิคคอมพิวเตอร์

 ♥ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี 1 สาขาวิชา 

 1เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

(2.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ใช้เวลาเรียน 2 ปี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 

และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมทั้งหมด 11 สาขาวิชา 

 ♥ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มี 10 สาขาวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

1. เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต์

 

2. เทคนิคการผลิต 

แม่พิมพ์โลหะ (ระบบทวิภาคี)

เครื่องมือกล (ปวช.)

3. เทคนิคโลหะ

เทคนิคการเชื่อมโลหะ (ระบบทวิภาคี)

 

4. ไฟฟ้า

ไฟฟ้ากำลัง

ไฟฟ้ากำลัง (ระบบทวิภาคี)

5. อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

6. เมคคาทรอนิกส์

เมคคาทรอนิกส์(ม.6)(ระบบทวิภาคี)

7. ก่อสร้าง

ก่อสร้าง

8. โยธา

โยธา (ม.6)

9.เทคนิคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการผลิต 

10.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์

 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี 1 สาขาวิชา

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ

 เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เลขที่ 4 ถนนวิไลจิตต์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
เว็บไซต์ :www.sbtc.ac.th e-mail : sbtc_data@hotmail.com
โทรศัพท์ : 036511232 โทรศัพท์มือถือ:0851989327 โทรสาร : 036511487
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ครูสุพิน วรรณรส โทร: 0851800343