แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ sbtc.ac.th
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/09/2015
ปรับปรุง 14/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 1408407
Page Views 1796505
งานวิทยบริการและห้องสมุด


นายบุญเลิศ ชาญณรงค์
รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นางสาวกฤษณะรักษ์ มิ่งโอโล
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด


นางบังอรภิงคะสาร
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
และห้องสมุด

นายธนากร แก่นแก้ว
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
(ประจำห้องอินเทอร์เน็ต)

นายสุพิน วรรณรส
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
(ประจำห้องอินเทอร์เน็ต)


นายทศพล สิงห์ทอง
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
(ประจำห้องอินเทอร์เน็ต)มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
2. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินชองสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เลขที่ 4 ถนนวิไลจิตต์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
เว็บไซต์ :www.sbtc.ac.th e-mail : sbtc_data@hotmail.com
โทรศัพท์ : 036511232 โทรศัพท์มือถือ:0851989327 โทรสาร : 036511487
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ครูสุพิน วรรณรส โทร: 0851800343