ข้อมูลสถานประกอบการ
    รายชื่อสถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและทำงาน
ที่สถานประกอบการที่อยู่
1ร้าน ชัยวัฒน์ กลิ่นฟุ้ง77/1หมู่ 6 ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท17140
2ช่างตั้มอิเล็กทรอนิกส์845 ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
3บริษัท กสิสุรีย์  จำกัด39 หมู่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120
4บริษัท คอมพาวด์เดลย์ จำกัด99/1 หมู่ 2 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120
5บริษัท คูโบต้าสิงห์บุรี จำกัด20/4  หมู่ 3  ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
6บริษัท ซันเด้นอินเตอร์คูล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)97-97/1 หมู่ 3 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120
7บริษัท ซิงเกิ้ลพอยท์พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)53 หมู่ 3 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
8บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์มิลล์ จำกัด64/3 หมู่ 3 ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
9บริษัท ที.ซี.เค. อินเตอร์พลาสต์ จำกัด88 หมู่ 1 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120
10บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี9/97 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
11บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด51 หมู่ 3 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
12บริษัท ไทยริบบอนเทคโนโลยี จำกัด32, 34, 36 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
13บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด24/2 หมู่ 2 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130
14บริษัท บุญรอดเอเชียเบเวอเรช จำกัด196  หมู่ 5 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120
15บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด12 หมู่ 3 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120
16บริษัท พรเลิศการช่าง จำกัด 49/1 หมู่ 10 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
17บริษัท พรีซีชั่น มาสเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด105 หมู่ 1 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  16110
18บริษัท พี.ที.เอส. พรีซิชั่น ทูลลิ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด306/1 หมู่ 1 ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16160
19บริษัท เวลแมน จำกัด1 หมู่ 3 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130
20บริษัท สยามนิสสันสิงห์บุรี จำกัด93 หมู่ 4 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
21บริษัท สิงห์บุรี อีซูซุเซลล์ จำกัด69 หมู่ 11 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
22บริษัท เอเซียเพท (ไทยแลน) จำกัด63 หมู่ 11 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15180
23บริษัท เอ็น เอ็ม บี มินีแบ ไทย จำกัด (บางปะอิน)1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน กม.51 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180
24บริษัท เอส.ซี. อุตสาหกรรมยาง จำกัด9/7 หมู่ 5 ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130
25ร้าน Advice อินทร์บุรี522 หมู่ 6 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
26ร้าน ETK Computer2 หมู่ 7 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
27ร้าน P.S.B. Computer103/10 หมู่ 10 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
28ร้าน คิดคินสันออโต้ซาวด์17/1 หมู่ 12 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150
29ร้าน จ. เจริญยนต์2 หมู่ 8 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140
30ร้าน เจ.พี อิเล็กทรอนิกส์1265/8 ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
31ร้าน ทองชัยอิเล็กทรอนิกส์155/2 หมู่ 6 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
32ร้าน เทคคอมฟิวส์ (TEK COMPUTE)ห้างไชยแสงดีพาสเม้นสโตร์ ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
33ร้าน เทพทอง887/108-109 ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
34ร้าน บางระจันแอร์แอนด์อิเล็กทรอนิกส์17/4 หมู่ 3 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130
35ร้าน ประจักษ์อิเล็กทรอนิกส์82 หมู่ 6 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
36ร้าน มิตรสมัย887/17 ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
37ร้าน ศักดาโทรทัศน์887/47-49 ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
38ร้าน ศักดิ์สยาม เครื่องเย็น84/1 หมู่ 7 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150
39ร้าน ศิริชัย1057/2 ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
40ร้าน สบายดีคอมพิวเตอร์469/14 ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
41ร้าน เอกธนาเครื่องเย็น127/2 หมู่ 4 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130
42ร้าน เอส แอนด์ เอส (S and S )1316-1317 ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
43ร้านเฉลิมชัยเอ็นจิเนียริ่ง118 หมู่ 3 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
44ร้านธนัญชัยอีเล็คทรอนิคส์654/1 ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
45ร้านโหน่งแอร์20/1 หมู่ 3 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
46ร้านไอทีคอมพลีทห้างไชยแสงดีพาสเม้นสโตร์ ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
47โรงกลึงช่างเปี๊ยก40/3 หมู่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150
48โรงกลึงสถิตย์ยนต์99/4 หมู่ 8 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130
49โรงกลึงสมชาติการช่าง131/12 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
50โรงพยาบาลท่าช้างหมู่ 5 ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
51โรงพยาบาลสิงห์บุรี๙๑๓/๗ ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐
52โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามหมู่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150
53โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกหมู่ 3 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 17140
54ศูนย์บริการลูกค้า TOT สาขาพุทธมณฑล222 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
55อู่สมยศการช่าง131/12 หมู่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
56สำนักงานบริการลูกค้า กสท. สิงห์บุรี151/23 หมู่ 7  ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
57ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิติแอร์ เครื่องเย็น152/152-153 หมู่ 7  ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
58ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชคการช่าง (2002)95 หมู่ 1 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150
59ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางระจันบริการยนต์38/8 หมู่ 3 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130
60ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันชัยแอร์เซ็นเตอร์736 ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
61ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์สยามยานยนต์950/53-54 ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
62ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอชิน เซซาคุ70/4 หมู่ 11 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
63ห้างหุ้นส่วนจำกัดสิงห์บุรีกลการ887/8-9 ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
64องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์หมู่ 3 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
65อู่ เค ออโต้เซอร์วิส อินทร์บุรี729/7 หมู่ 6 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
66อู่ ประกิจคาเซนเตอร์48/6 ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
67อู่ ส. การช่าง68/2 หมู่ 11 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
68อู่ ส.สำราญสุข113/31 หมู่ 5 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
69อู่จินดาการช่าง60/2 หมู่ 6 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
70อู่เฉลิมการช่าง95/2 หมู่ 3 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120
71อู่ช่างต้อ95 หมู่ 6 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150
72อู่ช่างรัตน์118/2 หมู่ 1 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
73อู่ช่างวิโรจน์56/7 หมู่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150
74อู่เทพประทานพร6 หมู่ 2 ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหว