แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ sbtc.ac.th
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/09/2015
ปรับปรุง 14/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 1408446
Page Views 1796546
วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์

  วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีมีความรู้และทักษะวิชาชีพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ โดยวิธีการที่ยืดหยุ่นหลากหลาย 

พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ
2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดี มีความรู้ และทักษะ
3. จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการและองค์กรภายนอก
4. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลายวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เลขที่ 4 ถนนวิไลจิตต์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
เว็บไซต์ :www.sbtc.ac.th e-mail : sbtc_data@hotmail.com
โทรศัพท์ : 036511232 โทรศัพท์มือถือ:0851989327 โทรสาร : 036511487
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ครูสุพิน วรรณรส โทร: 0851800343