ประวัติความเป็นมาวิทยาลัย
สถานที่ตั้ง
    
วิทยาลัยทคนิคสิงห์บุรี เลขที่ 4 ถ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทธา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี  16000
    โทร : 036511232  ,  036511916 โทรสาร : 036511487  
    อีเมล์ :sbtc_data@hotmail.com

ความเป็นมา
    เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 กรมอาชีวศึกษา ร่วมมือกับจังหวัดสิงห์บุรี  ได้เปิดสอนวิชาช่างไม้ ระดับประถมอาชีพที่โรงเรียนฝึกหัดครู (ครู ป.) ตำบล บางประทาน อำเภอพรหมบุรี จังหวัด สิงห์บุรี  ปีต่อมาจังหวัด ได้พิจารณาเห็นว่าโรงเรียนอยู่ห่างไกล  การติดต่อประสานงานไม่สะดวก จึงได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากตัวจังหวัดมาทางใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งบริเวณที่ตั้งโรงเรียนเดิมเป็นวัดร้าง ชื่อว่าวัดใต้  มีเนื้อที่ 16  ไร่เศษ อยู่ในเขต หมู่ที่ 6 ตำบลบางพุทธา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี  และได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนช่างไม้สิงห์บุรี ในปี พ.ศ. 2501 ได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนการช่างสิงห์บุรี เพื่อเป็นการยกระดับและวางแผนด้านการอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ จึงได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนการช่างสิงห์บุรี เป็นโรงเรียนเทคนิคสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2522  และในวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2524 ได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี